Informace o zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 – smutný příběh

25.06.2014 23:20

16.6.2014 se konalo zasedání zastupitelstva, které jen potvrdilo skutečnost, že se občané nutně musí zapojit do komunální politiky, pečlivě sledovat úředníky i politiky a aktivně se neustále informovat o tom co je zajímá a co je důležité. Zastupitelstva se zúčastnilo cca 20 občanů (veřejnost), většina z oblasti Vidoule a Klamovky, kde jim hrozí zastavění parku rozsáhlou výstavbou.

 

Životní prostředí

 

  1. Zastupitel p. Budín přednesl nesouhlas se změnou územního plánu ve východní části parku Klamovka –  zastupitelé změnu ÚP NESCHVÁLII

  2. Zastupitel p. Velek chtěl do programu zařadit bod „Zlepšení služeb internetu pro občany“ – bylo ZAMÍTNUTO. I nadále musíme pečlivě sledovat úřední desku a další informace z radnice.

  3. Žádost sportovního klubu FK Zlíchov byla ZAMÍTNUTA. FK Zlíchov letos slaví 100. výročí od založení a vede letité spory o své pozemky a o profesionální právní podporu proti vlastníkům pozemků. Zastupitelstvo klub nepodpořilo ani v jeho letitém úsilí o odkoupení pozemků, které pro činnost sportovního klubu využívá.

  4. Radní Vejmelka se snažil prosadit snížení počtu členů rady ze 7 na pět členů - NESCHVÁLENO

  5. Zastupitel Macek z KSČM  navrhoval nížit počet placených funkcionářů – NESCHVÁLENO

  6. Radek John (VV) obnovil již v květnu 2013  projednávaný návrh zastupitele Velka (Strana zelených) o nulové toleranci  Prahy 5 k hazardu, což znamená, že by na Praze 5 nemohly fungovat žádné herny – SCHVÁLENO. Moc to však nepomůže, protože dnes převažují videoterminály a ty povoluje ministerstvo financí a obce na jejich umístění nemají žádný vliv, takže trochu populistické. Je to další téma, které by měli spoluobčané sledovat, protože objevení heren nebo videoterminálů na Barrandově při praxi na radnici vůbec není vyloučené. V roce 2013 návrh p.Velka podpořilo jen 8 poslanců, nyní hlasovala většina pro.

    https://www.praha5.cz/cs/dokument/210424-boj-proti-hazardu-v-praze-5-pokracuje-zastupitele-schvalili-nulovou-toleranci

 

Celkově nešlo přehlédnout aroganci zastupitelů ODS,  TOP 09 a dalších, když šlo o problémy občanů, na kterých zastupitelé nemají žádný zájem. Návrhy pana Velka vyvolávaly podráždění a nesouhlas, ačkoliv nechtěl nic jiného, než aby se zjednodušila informovanost občanů Prahy 5 prostřednictvím internetu. Pokud nebudou občané důsledně a často požadovat informace o tom, co je zajímá, kontrolovat činnost zastupitelů a úřadu, budou si i nadále zastupitelé dělat co chtějí. Nyní je stav takový, že cokoliv je potřeba skrýt, realizují úředníci prostřednictvím výjimek, mimo běžný schvalovací proces. Snižují se tak šance nevítané projekty včas zastavit.

 

Jednání a hlasování zastupitelů je třeba sledovat i vzhledem k blížícím se volbám, aby každý věděl, který zastupitel skutečně zastupuje a chrání jeho zájmy a který ne. Panu Lachnitovi, který z ODS přešel nebo přejde do hnutí ANO, by nemělo projít, že hlasoval pro umístění stavby zahradní restaurace na parc.č. 1044/1 kat. území HLubočepy, aniž by rada požadovala relevantní dokumenty a aniž by bylo informováno zastupitelstvo. Pokud se nebudeme aktivně zapojovat do komunální politiky, přestane být Praha místem k žití. Není to jen lokální problém. Stejné boje vedou občané na Jižním Městě a asi i jinde. Všude dochází ke schvalování dalších staveb na zatím volných zelených plochách, dochází k plýtvání penězi na záhadné posudky, odborná stanoviska apod., a to v desítkách milionů.

 

Prosíme spoluobčany, aby každý sledoval pečlivě internetové stránky radnice. Aby se občané účastnili zasedání zastupitelstva. Na každém z nich by pár zástupců z Bararndova mělo být.  Prostřednictvím webových stránek se pak můžeme informovat o tom, co se chystá.

 

Ani stavba zahradní restaurace není definitivně zažehnána. Přestože na veřejném projednání stavby Ing. Čechová, vedoucí oddělení, výslovně uvedla, že stavební úřad návrh zamítne, na dotaz funkcionáře ze SVJ Lamačova si vedoucí stavebního úřadu p. Táborský nejprve povzdechl, že musí pročíst 10 cm vysoký štos námitek, a velmi váhavě připustil, že stanovisko úřadu bude asi negativní. Rozhodnuto zatím nebylo. Návrh, aby radnice zveřejňovala nově plánované projekty v časopise Pětka, rovněž nenašel žádnou podporu. I nadále si musíme informace vyhledávat sami.

 

O projektu výstavby Kauflandu pod benzínovou pumpou mezi Barrandovským mostem a  Kaskádami stavebnímu úřadu prý není nic známo, ale na pozemcích se vyměřuje a mluví se o tom, že Kaufland tam prostě stát bude.

Jakmile bude něco nového, podáme zprávu.Napsali nám (16. 7. 2014):


Dobrý den,
jako obyvatel Barrandova žijící v Lohniského ul. jsem též proti výstavbě zahradní restaurace a podporuji aktivity vedoucí k zachování zeleně. Stejně tak považuji za nutné, aby se občané zapojili do komunální politiky a informovali zastupitele, protože ti často dostanou před zastupitelstvem některé materiály takříkajíc na stůl a ani neví, o čem hlasují.
Rád bych se však vyjádřil k Vašim článkům a upozornil na některé mylné, nepřesné či zkreslující informace.

Informace o zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 – smutný příběh
25.06.2014 23:20 
Za smutný příběh bych spíš považoval jednání Rady MČ P5, Rady hl. m. Prahy, či dřívější zasedání zastupitelstva. Poslední dvě zastupitelstva bych považoval spíše za pozitivní.
K jednotlivým bodům:
1.            Zastupitel p. Budín přednesl nesouhlas se změnou územního plánu ve východní části parku Klamovka –  zastupitelé změnu ÚP NESCHVÁLII
Zastupitelstvo podpořilo usnenení navržené Lukášem Budínem i jeho druhý návrh týkající se výstavby v Prokopském údolí. Jednoznačně pozitivní.

2.            Zastupitel p. Velek chtěl do programu zařadit bod „Zlepšení služeb internetu pro občany“ – bylo ZAMÍTNUTO.
Zlepšení služeb internetu pro občany je zajisté potřeba, stejně tak, aby p. Velek takový materiál předložil včas, byl řádným bodem programu a zastupitelé měli čas se s materiálem seznámit.

3.            Žádost sportovního klubu FK Zlíchov byla ZAMÍTNUTA.

Městská část klub FK Zlíchov finančně podporuje a zastupitelé byli bohužel bezradní. Nejsem právník, nedokážu posoudit složitost právních sporů, dle mého názoru to zkomplikovala i mylná informace místostarostky Kratochvílové o omezení vlastnického práva a možnosti, že už se pozemky převádí na třetí osobu.

4.            Radní Vejmelka se snažil prosadit snížení počtu členů rady ze 7 na pět členů – NESCHVÁLENO

Pozitivní. V současné době jsou zvoleni 4 radní z počtu 7. To znamená, že aby rada něco schválila musí se shodnout všichni. Považuji to za důležité proto, aby rada zajistila provoz radnice. Při snížení počtu na 5 by stačila dohoda 3 a zvýšilo by se riziko, že „tajně“ schválí další materiály typu Zahradní restaurace nebo výstavba v Prokopském údolí.

5.            Zastupitel Macek z KSČM  navrhoval nížit počet placených funkcionářů – NESCHVÁLENO

Ano, bohužel.

6.            Radek John (VV) obnovil již v květnu 2013  projednávaný návrh zastupitele Velka (Strana zelených) o nulové toleranci  Prahy 5 k hazardu, což znamená, že by na Praze 5 nemohly fungovat žádné herny – SCHVÁLENO. Moc to však nepomůže…


Zastupitelstvo víc udělat nemůže. Jsem asi trochu větší optimista, ale věřím, že to pozitivní vliv mít bude. Jinak na Barrandově již herny jsou, jen se přejmenovali na kasina a na ty by to vliv mít mělo.
K dalšímu textu bych se rád zeptal, kteří zastupitelé ODS byli dle vašeho názoru arogantní?

 U zastupitelů TOP 09 či rozpadlé UNP  to opravdu přehlédnout nešlo zejména u diskuzí o výstavbě v Prokopském údolí či hazardu.

Chápu, že je složité nyní sledovat kdo odkud je, když někteří zastupitelé za ty 4 roky vystřídali i 4 zastupitelské kluby a proto upozorňuji, že:

Pan Lachnit není z ODS. Byl zvolen za ČSSD a nejspíš bude lídrem ANO.

ODS je poslední 4 roky v opozici a neměla žádného radního. Koalice tvořili zástupci zvolení za TOP 09, ČSSD a VV, ať už měnili kabáty, jak se jim to hodilo.


Zahradní restaurace
:

Rada nakonec zrušila své rozhodnutí o umístění stavby, takže stavební úřad stavbu zahradní restaurace zamítne, ať už se vyjadřuje či nevyjadřuje jakkoliv. Ale máte pravdu, že tím to nekončí. Dle mě by to bylo definitivně zažehnáno pouze tím, kdyby městská část pozemek odkoupila. Jinak se investor může odvolat či projekt upravit a předložit znovu a nám nezbude, než situaci stále sledovat.


S pozdravem

Zdeněk Doležal