Jak mohu pomoci - dopis zastupitelům P5

28.05.2014 14:55

Rádi byste přispěli k odvrácení záměru výstavby zahradní restaurace a nevíte jak? Čtěte dál.

Díky aktivitě našich spoluobčanů vám dáváme k dispozici dva koncepty námitek proti umístění stavby. Pokud souhlasíte s textem, stačí dopis vytisknout, doplnit jménem, číslem OP, podepsat a odeslat nejlépe do 5. 6. 2014 na MÚ Prahy 5. Vaše námitky by měly být doručeny nejpozději do 10. 6., kdy se bude konat veřejné projednání řízení o umístění stavby zahradní restaurace na úřadě P5.

Text si může každý upravit podle vlastního uvážení, odeslat jej můžete jako jednotlivci, nebo ho mohou odeslat hromadně zástupci jednotlivých domů.

Napsali nám:

... zítra dávám na poštu individuální doporučený dopis adresovaný úřadu MČ Praha 5.

Obecné zkušenosti z minulosti většinou ukazují, že pokud není investiční záměr součástí celkového urbanistického řešení, dojde k nenávratným škodám jak na životním prostředí, tak na sociálním klimatu dotčené oblasti. (V tomto konkrétním případě může být oprávněná obava co s restaurací, která časem zkrachuje a o místo, kde byla původně zeleň, projeví zájem někdo, kdo chce přestavět objekt třeba na azyl pro bezdomovce či nepřizpůsobivé).

Protože mi další vývoj v této věci není lhostejný, přeposlal jsem link na váš web známým jak na Barrandově, tak i těm, kteří zde sice nebydlí, ale tuto oblast znají. 

Stanislav Stoklas, fotograf