Schválení záměru výstavby zahradní restaurace

14.05.2014 18:17

Stavební záměr byl schválen dne 19. 11. 2013 na 53. zasedání rady městské části P5. Předkladatelem návrhu na schválení umístění novostavby zahradní restaurace na Barrandově byl bývalý starosta MČ P5 Ing. Miroslav Zelený. Informace o výsledku jednání najdete zde:

https://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/urad/1852-53-zasedani-rady-2013-11-19/20789

 

K průběhu výše uvedeného zasedání se nám podařilo zjistit toto:

Z usnesení číslo 53/1878/2013 je patrné, že všichni přítomní členové rady v celkovém počtu 4 souhlasili s umístěním "výjimečně přípustné stavby" zahradní restaurace na dotčené parcele č.1044/1 k.ú. Hlubočepy na Barrandově. V telefonickém rozhovoru úřednice z Odboru servisních služeb MČ sdělila, že pro přijetí návrhu hlasovali tehdejší radní pánové JUDr. Lachnit, Ing. Zelený, Nedvěd a Kukrle. Další 3 radní, kteří byli v té době ve funkci, byli z jednání omluveni.

Na písemnou žádost o vydání zápisu z jednání přišla odpověď, že zasedání Rady jsou neveřejná, a tak nelze získat zápis z průběhu jednání Rady a neexistuje ani zvukový záznam (na rozdíl od zasedání Zastupitelstva). Z těchto 4 jmenovaných je v současné době členem Rady pouze JUDr. Petr Lachnit (bez stranické příslušnosti), který je momentálně místostarostou a vzhledem k tomu, že funkce starosty není obsazena, je tedy nejvlivnějším mužem radnice MČ Praha 5

Další z hlasujících Marek Kukrle (UNP), Jaroslav Nedvěd (UNP) a Ing. Miroslav Zelený (UNP) jsou v současné době členy zastupitelstva MČ Praha 5. Z Rady byli odvoláni.

Zajímavé je, že pokus o zástavbu na parcele č. 1044/1 není pokusem prvním. Přestože byla parcela v územním plánu hl. m. Prahy vedena jako městská zeleň, byl již v roce 2006 a 2007 podán návrh na změnu funkčního využití ploch z přírodní nelesní plochy na čistě obytnou za účelem výstavby dvou rodinných domů. Žádost o změnu byla v roce 2007 stažena navrhovatelem.