32. zasedání MČ P5

12.05.2014 16:26


Ve čtvrtek 15. května 2014 se koná zasedání MČ P5 v zasedací síni ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6. patro. Zasedání začíná ve 13:00.

V době od 15:00 do 15:30 máte možnost vyjádřit se k otázce stavby zahradní restaurace na Barrandově. Jakákoli Vaše aktivita v tomto ohledu je přínosná.

Rada právníka: Pokud máte k výstavbě restaurace v místě svého bydliště odmítavý postoj, rozhodně doporučuji využít zasedání k vyjádření vašeho názoru. Kdo jiný by vám měl naslouchat, když ne vaši zastupitelé. Je zarážející, že se informace o plánované výstavbě dostala na veřejnost tak pozdě a veškerá jednání s investorem probíhala více méně v tajnosti. Samotný tento fakt nutí k ostražitosti.