O spolku

Charakteristika spolku

02.06.2014 18:20
Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku: 152 00  Praha 5, Lohniského 8/853. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní...

Zápis z ustavující schůze

02.06.2014 18:18
Zápis z ustanovující schůze Spolku na ochranu přírody na Barrandově a v okolí, z.s.I. Dne 29.května 2014  se uskutečnila ustanovující schůze Spolku na ochranu přírody na Barrandově a v okolí, z.s. (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne...

Stanovy spolku

02.06.2014 18:15
Stanovy spolku budou k dispozici zde.