Dopis starostovi

13.05.2014 18:51

Ptá se JUDr. Lenka Vančatová:

Chtěla bych vědět, proč radnice nezveřejnila záměr povolit výstavbu zahradní restaurace pro sto lidí na pozemku č. 1044/1 kat. úz. Hlubočepy v ul. Lohniského. Tato stavba by znehodnotila bydlení stovkám lidí bydlících v okolí a nelze o ní najít žádné informace ani v časopise, ani na stránkách radnice, každý se musí obrátit jen na Ing. Voříškovou. Postup stavebního úřadu v této věci budí velkou nedůvěru a zděšení mezi občany.

 

Odpověď úřednice paní M. Žižkové:

Odpovídám z pověření JUDr. Petra Lachnita, 1. zástupce starosty MČ Praha 5.

Žádost o umístění této stavby byla stavebníkem podána dne 12. 12. 2012. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, stavební úřad řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění. Lhůta k doplnění byla několikrát prodloužena. Stavebník doplnil svou žádost až dne 31. 1. 2014.

Dne 29. 4. 2014 se konalo ústní jednání. Vzhledem k tomu, že oznámení o záměru nebylo stavebníkem zveřejněno, vyvěšeno v místě stavby jak ukládá § 87, odst. 2 stavebního zákona, bude se ústní jednání opakovat.

Záměr výstavby byl projednán v komisi územního rozvoje MČ Praha 5 s  kladným výsledkem a následně k umístění stavby vydala souhlasné stanovisko Rada MČ Praha 5 dne 19. 11. 2013.

Z uvedeného je tedy patrné, že se v žádném případě nejedná o nestandardní postup nebo zvůli stavebního úřadu, ale stavební úřad postupuje jednak přesně podle litery stavebního zákona a předpisů souvisejících a jednak s vědomím Městské části Praha 5.  

Věřím, že Vám takto odpověď postačí.

 

L Vančatová:

… děkuji za odpověď, já jsem se ale ptala na to, proč radnice tento projekt tají, proč o něm neinformuje ani časopis Pětka, ani Barrandoviny, když jsou jinak plné zpráv o opravě pěších zón na Barrandově, o Čarovném lese a dalších projektech,  o výstavbě zahradní restaurace se nikde nedočtete.

Zdá se mi, že je to stejný scénář jako v případě výstavby bytových projektů Diamantika Trilobit a Semering na místě staré továrny v Prokopském údolí. Ten projekt je obrovský na tak malé a cenné území a úplně zničí klidovou zónu, kterou nyní toto území je. Následně přijdeme o klid i na Barrandově, i když bydlíme na okraji přírodní rezervace. Nevím, proč se občanské sdružení, nyní spolek Prokopovo nebránilo žalobou na zrušení opatření obecné povahy. Naše sdružení tak nepochybně učiní. Jen nikdo z nás nechápe, a na to se ptám, proč radnice podporuje tyto projekty, které ničí chráněné území a klidová a odpočinková místa pro tisíce lidí z okolí. Jak to, že na naše námitky máte jen formální odpovědi a developerům a investorům vycházíte vstříc, dáváte jim výjimky, věcná břemena přes pozemky městské zeleně a další výhody. A hlavně o takových záměrech neinformujete své občany včas. Po celý rok 2013 o něm nikdo z obyvatel sídliště Barrandov nevěděl, zjistili jsme to jen náhodou. Vaše odpověď odpovídá na něco jiného, než jsem se ptala. Myslela jsem, že po odchodu p. Jančíka, se radnice změní, ale není tomu tak. Chci vědět, kteří radní hlasovali pro tento projekt, abychom se mohli podle toho orientovat, koho volit a koho ne.