Doporučený postup při jednání 10. 6.

08.06.2014 20:22

Zde jsou k dispozici 3 dokumenty – podklady pro jednání s úřadem

Restaurace Lohniského_námitky proti konání ústního jednání.docx

Restaurace Lohniského_námitky proti umístění stavby.docx

Restaurace Lohniského_postup pro podání námitek.docx