Názor právníka na vyjádření nesouhlasu

19.05.2014 23:21

Stanovisko zastupitelů m. č. P5 plynoucí z 32. zasedání je sice pozitivním, nikoli však finálním krokem k definitivnímu odvrácení stavby. Jedná se zatím pouze o vyjádření nesouhlasu zastupitelů se stavbou.

Dalším krokem bude přesvědčit radu m. č. P5, aby zařadila co nejdříve na program zrušení usnesení o schválení umístění stavby. Stavební řízení běží trochu mimo úřad, záleží jen na radních, zda doporučení zastupitelstva budou respektovat a původní usnesení zruší!