Ustavující schůze SNOP – Barrandov

22.05.2014 21:47

Dne 29. 5. 2014 se konala v kanceláři SVJ Lohniského 853, 854 v ul. Lohniského 853/8 ustavující schůze Spolku na ochranu přírody na Barrandově.  

Program:

  1. schválení stanov

  2. volba orgánů spolku

  3. schválení výše ročního příspěvku na činnost spolku

  4. projednání dalších kroků k zabránění výstavby zahradní restaurace na par.c.č. 1044/1 kat. území Hlubočepy a účast spolku ve správních a soudních řízeních za tímto účelem

Členství ve spolku bude následně umožněno všem, kterým není osud okolí našeho bydliště lhostejný.
Další informace týkající se členství budou zveřejněny hned, jak je budu mít k dispozici, prosím o trpělivost.